Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Handels- & medlemsbetingelser

Handels- & medlemsbetingelser

I BOX365 Horsens modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

 

Særlige kriterier for betalingskort

Maestro

Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron

Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan BOX365 Horsens forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til BOX365.

§2 Medlemsbetingelser

BOX365 kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab

Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode, som der er betalt for, udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIPS medlemskab er løbende måned + en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til BOX365.

§5 Prisændringer

BOX365 forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser

BOX365 kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. Der vil komme en venteliste man kan melde sig på, så man er i kø til at komme på holdet. Dette vil man få en mail herom. 

§7 Afbud

I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før.   

Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 9 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet BOX365 ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af BOX365 er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. BOX365 tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
Børn er velkommen i boxen når deres forældre træner. I mellem holdtimer er det tilladt med leg rundt i boxen, men altid under hensyntagen til medlemmer som træner i open gym. Under holdtimer henvises børn til loungeområdet.

§10 Sygdom

I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. BOX365 kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Ferie

Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes af BOX365.                                                         

§12 Hold udbud

BOX365 har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med DIPS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til BOX365 kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke, kan BOX365 uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.